Sjørup 8. marts 2017


Sjørup Vandværk har netop afholdt sin ordinære generalforsamling.

Formand Børge Rosborg,kunne i sin beretning, oplyse at værket har fået installeret ny SRO anlæg, samt 2 nye pumper. Dette har bevirket et fald i el-forbruget, så den nu er på ca. 0,4 kw. pr oppumpet m3 vand.

Vandværket har pumpet 67665 m3 vand ud til brugerne, hvilket er et lille fald ifh. til året før.

Man har besluttet at renovere ledningen på Amstrupvej i Vroue i 2017.

Børge Rosborg takkede Jens P. Dahl for 26 års arbejde i bestyrelsen. Jens P. Dahl forlod bestyrelsen, da han er flyttet fra byen. Som afløser valgtes Ole Johannesen. På valg var Børge Rosborg og Bent Jensen, der begge modtog genvalg.

Kasserer Claus Clausen kunne oplyse at værkets egenkapital ultimo 2016 var på 1133359 Kr. hvilket er et fald på ca. 100000Kr ifh. til året før. Dette skyldes investeringen i det nye SRO anlæg.

Mvh. Bestyrelsen.

Reklamer