Blog

Afholdt Generalforsamling

Med nogen forsinkelse, ja selvfølgelig pga. corona, fik Sjørup Vandværk afholdt sin årlige generalforsamling.

Børge Rosborg kunne i sin beretning oplyse at vandværket slap fint igennem det store kloakarbejde gennem byen, takket være dygtige folk fra Vils entreprenøren, der viste fantastisk samarbejde, så skader på ledningsnettet blev undgået.

Flere brugere af vandværket har fuldt berettiget klaget over for meget kalk i vandet. Hårheden i vandet er 13,6, hvilket er meget hårdt vand. Vandværket arbejder i øjeblikket med en kalkspalter, der skal monteres på værket. Ørum vandværk har fået monteret een, og formanden kunne oplyse at de havde fået positive tilbage meldinger.

Vandværket har i 2020 udpumpet 74515 m3.

Kasserer Esper Nørremark oplyste at egenkapitalen er på 1025988,70 kr. Årets resultat viste et plus på 8033,58 kr.

Vandværket foreslog at forhøje fast afgiften med 100 kr. årligt. Forslaget blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Ole Johannesen, der modtog genvalg.

Generalforsamling

Grundet pandemien Covid 19, og forsamlingsforbuddet på i øjeblikket 5 personer, ser vandværket det ikke muligt at fastsætte en dato til afholdelse af årets generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive annonceret når situationen er til det.

Mvh. Bestyrelsen

Aflæsning af vandmåler

Brugere af Sjørup Vandværk modtager i disse dage aflæsningskort til brug ved aflæsning af deres vandmåler.

Aflæsningen skal være indsendt senest 20-12-2020

Aflæsning via internettet er åbent fra 14-12-2020 til 20-12- 2020.

Mvh. Bestyrelsen

Kloakarbejde på Vestre Skivevej.

Det planlagte kloakarbejde på Vestre Skivevej, starter d. 14 april 2020.

Arbejdet vil naturligvis medføre meget gravearbejde, og dermed også risiko for skader på vandledningen gennem byen. Entreprenøren vil naturligvis gøre sit yderste for at det ikke skal ske, men helt undgå periodisk afbrydelse af  vandforsyningen kan vi ikke love.

Vi håber på forståelse fra vores brugere, og lover at forsyningen vil blive oprettet så hurtig som mulig ved evt. skader.

Man kan altid ringe til Børge Rosborg på 51703871 eller Bent Jensen på 23389776, ved mangel på vand.

Mvh. Bestyrelsen.