Blog

Bestyrelsesmøde.

På det netop afholdte bestyrelsesmøde, blev det besluttet at købe LAGUR kalkfjerneren. Ved at købe anlægget for restbeløbet, ca.60000kr, kan vi spare lidt i forhold til fortsat at leje det.

De meldinger vi har fået ind, i forhold til virkningen af anlægget, peger lidt i begge retninger, nogen mærker en tydelig bedring, andre ser ingen forskel, men vi besluttede at købe det og håber alle bliver glade for det.

Bestyrelsen konstituerede sig med Børge Rosborg som formand, Bent Jensen næstformand, Esper Nørremark som kasserer og Nikolaj Stræde som sekretær.

Mail-problemer.

Brugere der sender mail til info@sjoerupvand.dk, får undertiden en meddelelse om at mailen ikke er afsendt. Vi modtager mailen, og ved ikke lige pt. hvor problemet er.

Vi forsøger at løse problemet.

Mvh. Bestyrelsen

Afholdt generalforsamling.

På det netop afholdte generalforsamling, kunne formand Børge Rosborg, oplyse at det har været et år uden de store problemer for vandværket.

Vandværket har pumpet 71513m3 vand ud, hvilket er 2500m3 mindre end 2021.

Ved vandprøverne der bliver taget løbende, er der ikke konstateret PFAS i vandet fra Sjørup Vandværk.

Viborg Kommune har ikke kunnet oplyse, hvor stort et areal der bliver udlagt til beskyttelseszone, det såkaldte BNBO.

Kasserer Esper Nørremark oplyste at vandværket har værdier for 1294030,28kr.

Årets resultat viste et plus på 108437,37kr.

Esper Nørremark og Nikolaj Stræde modtog begge genvalg. Som suppleanter valgtes Bruno Skaarup og Leo Hansen.

Generalforsamling.

Så er det igen tid til årets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i Sjørup Forsamlingshus d. 1.Marts 2023kl. 1900.

Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Esper Nørremark og Nikolaj Stræde.

Vandværket er vært med en håndmad/smørrebrød og en øl og sodavand.

Mvh. bestyrelsen.

Aflæsning af vandmåler.

Alle forbrugere under Sjørup Vandværk, modtager i øjeblikket aflæsningskort.

Vi skal gøre opmærksom på at aflæsningen skal indsendes senest 18 Dec. 2022.

Det fremgår af kortet, hvordan man kan indsende aflæsningen.

Mvh. Sjørup Vandværk.