Blog

Kloakarbejde på Vestre Skivevej.

Det planlagte kloakarbejde på Vestre Skivevej, starter d. 14 april 2020.

Arbejdet vil naturligvis medføre meget gravearbejde, og dermed også risiko for skader på vandledningen gennem byen. Entreprenøren vil naturligvis gøre sit yderste for at det ikke skal ske, men helt undgå periodisk afbrydelse af  vandforsyningen kan vi ikke love.

Vi håber på forståelse fra vores brugere, og lover at forsyningen vil blive oprettet så hurtig som mulig ved evt. skader.

Man kan altid ringe til Børge Rosborg på 51703871 eller Bent Jensen på 23389776, ved mangel på vand.

Mvh. Bestyrelsen.

Afholdt generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg kunne i sin beretning, oplyse at den tidligere lukkede boring 1. nu igen er oppe at køre. Boringen har været lukket ned i ca. 10 år, efter at der blev konstateret BAM i den.

Arbejdet med at etablere ringforbindelse, mellem Vridsted, Kjeldbjerg og Sjørup vandværker, er nu i gang. Forbindelsen skal sikre at de 3 værker kan hjælpe hinanden, i tilfælde af nedbrud eller forurening et af stederne.

Vandværket har i 2019 fået een ny forbruger.

Der er i 2019 udpumpet 72883 m3. vand.

Kasserer Esper Nørremark, kunne i sin beretning oplyse at der er værdier i Sjørup vandværk for 1219563,14 kr. Årets resultat blev -110758,90 kr., hvilket skyldes ret store udgifter til opstart af boring 1, og etablering af den nye ringforbindelse.

På valg til bestyrelsen var Børge Rosborg og Bent Jensen, der begge modtog genvalg.

Pbv. Bestyrelsen

Generalforsamling.

Vi er nu nået frem til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes d. 26 Februar 2020 Kl. 19.00, som sædvanlig i Sjørup Forsamlingshus, hvor vandværket vil være vært med et par stykker smørrebrød, indkøbt i den lokale brugs.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

På valg er Børge Rosborg og Bent Jensen.

 

Aflæsning af vandmåler.

Så er det igen tid til at aflæse vandmåleren. Bestyrelsen uddeler i dagene omkring 1. Dec. kortene. Aflæsningen skal indsendes senest 15. Dec. 2019.

Det fremgår af aflæsnings kortet hvilke 3 muligheder man har for indsendelse.

Mvh. Bestyrelsen