Blog

Generalforsamling

Grundet pandemien Covid 19, og forsamlingsforbuddet på i øjeblikket 5 personer, ser vandværket det ikke muligt at fastsætte en dato til afholdelse af årets generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive annonceret når situationen er til det.

Mvh. Bestyrelsen

Aflæsning af vandmåler

Brugere af Sjørup Vandværk modtager i disse dage aflæsningskort til brug ved aflæsning af deres vandmåler.

Aflæsningen skal være indsendt senest 20-12-2020

Aflæsning via internettet er åbent fra 14-12-2020 til 20-12- 2020.

Mvh. Bestyrelsen

Kloakarbejde på Vestre Skivevej.

Det planlagte kloakarbejde på Vestre Skivevej, starter d. 14 april 2020.

Arbejdet vil naturligvis medføre meget gravearbejde, og dermed også risiko for skader på vandledningen gennem byen. Entreprenøren vil naturligvis gøre sit yderste for at det ikke skal ske, men helt undgå periodisk afbrydelse af  vandforsyningen kan vi ikke love.

Vi håber på forståelse fra vores brugere, og lover at forsyningen vil blive oprettet så hurtig som mulig ved evt. skader.

Man kan altid ringe til Børge Rosborg på 51703871 eller Bent Jensen på 23389776, ved mangel på vand.

Mvh. Bestyrelsen.

Afholdt generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg kunne i sin beretning, oplyse at den tidligere lukkede boring 1. nu igen er oppe at køre. Boringen har været lukket ned i ca. 10 år, efter at der blev konstateret BAM i den.

Arbejdet med at etablere ringforbindelse, mellem Vridsted, Kjeldbjerg og Sjørup vandværker, er nu i gang. Forbindelsen skal sikre at de 3 værker kan hjælpe hinanden, i tilfælde af nedbrud eller forurening et af stederne.

Vandværket har i 2019 fået een ny forbruger.

Der er i 2019 udpumpet 72883 m3. vand.

Kasserer Esper Nørremark, kunne i sin beretning oplyse at der er værdier i Sjørup vandværk for 1219563,14 kr. Årets resultat blev -110758,90 kr., hvilket skyldes ret store udgifter til opstart af boring 1, og etablering af den nye ringforbindelse.

På valg til bestyrelsen var Børge Rosborg og Bent Jensen, der begge modtog genvalg.

Pbv. Bestyrelsen