Blog

Kloakarbejde på Skovvænget

I forbindelse med kloakarbejde på Skovvænget, vil der muligvis være kortvarige afbrydelser af vandforsyningen, hvis der sker uheld under gravearbejdet, med vandværkets rør.

Entreprenøren vil naturligvis gøre alt for at det ikke sker, og der vil hurtigst muligt blive repareret så vandforsyningen igen er optimal.

Mvh. bestyrelsen

Afholdt generalforsamling

På den netop afholdte generalforsamling, modtog formand Børge Rosborg og næstformand Bent Jensen begge genvalg til bestyrelsen.

Børge Rosborg kunne i sin beretning oplyse, at vandværket i 2021 har udpumpet 74004m3 vand.

Kloak arbejdet i Vroue er ved at være færdig, og det er gået uden de store problemer for vandværkets rør.

Vandværket har i 2021 fået en ny forbruger.

Kasserer Esper Nørremark kunne oplyse at Sjørup vandværk, har en egenkapital på 1059545,00kr. Det har kostet 24090,00kr. at få taget vandprøver. Udgiften til el var i 2021 på 76009,00kr., mod 63688,00kr. i 2020.

Mvh. bestyrelsen.

Prisstigning

På netop afholdt bestyrelsesmøde, blev det besluttet at hæve m3 prisen med 50øre. Prisen bliver herefter 3,00 kr. pr. m3 vand. Prisen for forbrugere over 400 m3 bliver 2,75 kr. pr. m3.

Årsagen til prisstigningen skyldes de høje elpriser, der er i øjeblikket.

Vandværket forbruger 0,42 kw. til at producere 1 m3 vand.

Mvh. bestyrelsen

Sjørup Vandværk på Facebook

Bestyrelsen har lagt Sjørup Vandværk Facebook. Vi tænker at bruge siden til nyheder om vandværket, og hvis der sker ting som hurtig skal ud til vore brugere.

Hjemmesiden vil naturligvis fortsat blive opdateret som hidtil, da vi kan se den bliver brugt flittigt, med daglige besøg.

Mvh. Bestyrelsen