Blog

Generalforsamling.

Vi er nu nået frem til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes d. 26 Februar 2020 Kl. 19.00, som sædvanlig i Sjørup Forsamlingshus, hvor vandværket vil være vært med et par stykker smørrebrød, indkøbt i den lokale brugs.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

På valg er Børge Rosborg og Bent Jensen.

 

Aflæsning af vandmåler.

Så er det igen tid til at aflæse vandmåleren. Bestyrelsen uddeler i dagene omkring 1. Dec. kortene. Aflæsningen skal indsendes senest 15. Dec. 2019.

Det fremgår af aflæsnings kortet hvilke 3 muligheder man har for indsendelse.

Mvh. Bestyrelsen

Afholdt generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning fortælle, at vandværket arbejder på at sammenkoble Vridsted, Kjeldbjerg og Sjørup Vandværker, så man har mulighed for at hjælpe hinanden, i tilfælde af problemer på et af værkerne. Projektet er endnu kun i en opstarts face, idet man i øjeblikket indhenter priser på arbejdet.

Vi har i efteråret lavet en ny prøvepumpning på Boring 1, og efterfølgende fået taget vandprøver, der viste at alt var ok. Planen er at man vil bruge boring 1 igen, og drosle boringen i skoven ned. Boring 1 blev for år tilbage lukket ned, grundet fund af BAM i vandet.

Der blev udpumpet 76981m3 hvilket er en stigning på 10 %.

Kasserer Claus Clausen kunne oplyse at vandværket havde en egenkapital pr. 31-12-18 på 1061645,76 kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende, når der er blevet brugt 282533,76 kr. på vedligehold af ledning i Vroue i 2018.

På valg til bestyrelsen var Claus Clausen og Ole Johannesen. Claus Clausen valgte at træde ud af bestyrelsen. Han afløses af Nikolaj Stræde. Ole Johannesen modtog genvalg.

Som suppleanter valgtes Carsten Nielsen og Bruno Skaarup.

Generalforsamling

Sjørup Vandværk afholder 12 Marts 2019 sit årlige generalforsamling i Sjørup forsamlingshus Kl. 19.00.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen, om at give bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde sammen med Vridsted Vandværk og Kjeldbjerg Vandværk i forbindelse med etablering af sammenkobling af de 3 værker, så man opnår maximalt forsyningssikkerhed i tilfælde af nedbrud eller forurening af et af værkerne.

Mvh. Bestyrelsen

Forsinkede aflæsnings kort.

Brugere af Sjørup Vandværk skulle gerne have modtaget deres aflæsnings kort nu, men på grund af Post Nord, kan enkelte brugere modtage deres kort senere. Vi beklager naturligvis dette, men vil samtidig opfordre til at man indsender aflæsningen rettidig.

Kortene er afsendt 4 Dec. 2018, men posten er ikke hvad den har været.

Vi vil selvfølgelig se med forståelse, hvis enkelte overskrider fristen, der er 16 Dec. 2018.

Mvh. Sjørup Vandværk.