Blog

Afholdt generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning fortælle, at vandværket arbejder på at sammenkoble Vridsted, Kjeldbjerg og Sjørup Vandværker, så man har mulighed for at hjælpe hinanden, i tilfælde af problemer på et af værkerne. Projektet er endnu kun i en opstarts face, idet man i øjeblikket indhenter priser på arbejdet.

Vi har i efteråret lavet en ny prøvepumpning på Boring 1, og efterfølgende fået taget vandprøver, der viste at alt var ok. Planen er at man vil bruge boring 1 igen, og drosle boringen i skoven ned. Boring 1 blev for år tilbage lukket ned, grundet fund af BAM i vandet.

Der blev udpumpet 76981m3 hvilket er en stigning på 10 %.

Kasserer Claus Clausen kunne oplyse at vandværket havde en egenkapital pr. 31-12-18 på 1061645,76 kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende, når der er blevet brugt 282533,76 kr. på vedligehold af ledning i Vroue i 2018.

På valg til bestyrelsen var Claus Clausen og Ole Johannesen. Claus Clausen valgte at træde ud af bestyrelsen. Han afløses af Nikolaj Stræde. Ole Johannesen modtog genvalg.

Som suppleanter valgtes Carsten Nielsen og Bruno Skaarup.

Generalforsamling

Sjørup Vandværk afholder 12 Marts 2019 sit årlige generalforsamling i Sjørup forsamlingshus Kl. 19.00.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen, om at give bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde sammen med Vridsted Vandværk og Kjeldbjerg Vandværk i forbindelse med etablering af sammenkobling af de 3 værker, så man opnår maximalt forsyningssikkerhed i tilfælde af nedbrud eller forurening af et af værkerne.

Mvh. Bestyrelsen

Forsinkede aflæsnings kort.

Brugere af Sjørup Vandværk skulle gerne have modtaget deres aflæsnings kort nu, men på grund af Post Nord, kan enkelte brugere modtage deres kort senere. Vi beklager naturligvis dette, men vil samtidig opfordre til at man indsender aflæsningen rettidig.

Kortene er afsendt 4 Dec. 2018, men posten er ikke hvad den har været.

Vi vil selvfølgelig se med forståelse, hvis enkelte overskrider fristen, der er 16 Dec. 2018.

Mvh. Sjørup Vandværk.

Aflæsning af vandmåler.

Alle kunder ved Sjørup Vandværk modtager i disse dage aflæsnings kort.

På kortet kan man se de 3 aflæsnings muligheder der kan anvendes.

Fristen for indsendelse er 16 Dec.2018. Ved for sen indsendelse beregnes et gebyr på 100 Kr. + moms.

Mvh: Sjørup Vand

Afholdt generalforsamling.

Sjørup Vandværk har d. 6-3-2018 afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning oplyse at vandværket i efteråret har renoveret sin vandledning på Amstrupvej i Vroue. Arbejdet blev et lidt større arbejde end først antaget, da det er besværlig at grave i bymæssig område.

Boring 1, som har været lukket ned i ca. 8 år, på grund af BAM, er netop blevet testet, og der fandtes ingen overskridelse af grænseværdien. Dette fik VIBORG KOMMUNE til at udstede tilladelse til ibrugtagning, hvilket vil ske engang i 2018.

Der er solgt 70144 m3 vand i 2017.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af selvskabsform, fra et I/S til et A.m.b.a. Dette blev godkendt på den efterfølgende ekstra ordinære generalforsamling.

Kasserer Claus Clausen kunne oplyse at Indtægter i 2017 androg 990944,22 kr. og udgifter androg 955960,54 kr., hvilket giver en likviditetsforøgelse på 34983,68 kr. Vandværket er meget vel konsolideret.

På valg til bestyrelsen var Esper Nørremark, som modtog genvalg. Som suppleanter valgtes Carsten Nielsen og Bruno Skaarup