Blog

Aflæsning af vandmåler.

Alle kunder ved Sjørup Vandværk modtager i disse dage aflæsnings kort.

På kortet kan man se de 3 aflæsnings muligheder der kan anvendes.

Fristen for indsendelse er 16 Dec.2018. Ved for sen indsendelse beregnes et gebyr på 100 Kr. + moms.

Mvh: Sjørup Vand

Afholdt generalforsamling.

Sjørup Vandværk har d. 6-3-2018 afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning oplyse at vandværket i efteråret har renoveret sin vandledning på Amstrupvej i Vroue. Arbejdet blev et lidt større arbejde end først antaget, da det er besværlig at grave i bymæssig område.

Boring 1, som har været lukket ned i ca. 8 år, på grund af BAM, er netop blevet testet, og der fandtes ingen overskridelse af grænseværdien. Dette fik VIBORG KOMMUNE til at udstede tilladelse til ibrugtagning, hvilket vil ske engang i 2018.

Der er solgt 70144 m3 vand i 2017.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af selvskabsform, fra et I/S til et A.m.b.a. Dette blev godkendt på den efterfølgende ekstra ordinære generalforsamling.

Kasserer Claus Clausen kunne oplyse at Indtægter i 2017 androg 990944,22 kr. og udgifter androg 955960,54 kr., hvilket giver en likviditetsforøgelse på 34983,68 kr. Vandværket er meget vel konsolideret.

På valg til bestyrelsen var Esper Nørremark, som modtog genvalg. Som suppleanter valgtes Carsten Nielsen og Bruno Skaarup

Generalforsamling

Sjørup Vandværk afholder generalforsamling d. 6.-3.-2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Sjørup Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af selvskabsform, fra I/S til et A.m.b.a.

Hvis dette godkendes af generalforsamlingen, afholdes ekstra ordinær generalforsamling d. 6.-3.-2018 kl. 19.30, til endelig godkendelse.

Mvh. Bestyrelsen

Aflæsning af Vandmåler

Det er nu igen ved at være tid til aflæsning af vandmåler.

Aflæsningen kan foretages i perioden fra 11 Dec. 2017 til 17 Dec. 2017.

Det fremgår af udsendte aflæsningskort, hvilke muligheder der er for indsendelse.

Mvh. Bestyrelsen.

Ny hjemmeside.

Pga. servernedbrud, hvor Sjørup Vandværks hjemmeside var placeret, var vandværket nødsaget til at flytte siden til anden server. Dette bevirkede at den gamle side ikke kunne fungere mere. Vandværket valgte at få oprettet ny hjemmeside i mere moderne design og lettere brugerflade. Den nye side kan anvendes på såvel mobiltelefon og tablets.