Takster

Vandværkets takster pr. 1. januar 2021 udenfor byområdet:

Parcelhuse indtil 400 m3/år:
Ledningsbidrag: 25300 kroner.
Tilslutningsafgift: 5750 kroner.
Ialt + moms: 31050 kroner.

Landbrug indtil 1000 m3/år:
Ledningsbidrag: 29325 kroner.
Tilslutningsafgift: 11500kroner.
Ialt + moms: 40825 kroner.

Landbrug over 1000 m3/år:
Ledningsbidrag: 35075 kroner.
Tilslutningsafgift: 17250 kroner.
Ialt + moms: 52325 kroner.

Der ydes en rabat på 3000 kroner af ledningsbidraget ved tilslutning ved passage af HOVEDLEDNINGEN.

Takster i byområdet:

Parcelhuse indtil 400 m3/år:
Ledningsbidrag: 5000 kroner
Tilslutningsafgift: 5750 kroner + moms.

Landbrug indtil 1000 m3/år:
Ledningsbidrag: 5000 kroner
Tilslutningsafgift: 11500 kroner + moms.

Landbrug over 1000 m3/år:
Ledningsbidrag: 5000 kroner
Tilslutningsafgift: 17250 kroner + moms.

Vandafgift pr. 1. januar 2021:
Fast årligt afgift pr. ejendom/bolig/lejlighed: 575 kroner + moms.
Vandafgift pr. m3: 3,00 kroner +moms.

Vandafgift pr. m3 over 400 m3: 2,75 kroner + moms

Gebyr
Gebyr ved for sen indbetaling pr. rykker: 100 kroner + moms.
Gebyr ved for sen indsendelse af selvaflæsningskort: 100 kroner + moms.
Gebyr ved lukning for vandet(1): 500,00 kroner + moms.
Gebyr ved åbning for vandet(1): 500,00 kroner + moms.

(1) Excl. faktisk omkostninger ved lukning og genåbning.

Flytteopgørelse ved ejerskifte/lejerskifte. 100,00 kr. +moms.